Про нас

Основною сферою діяльності компанії є організація та участь у реалізації проектів в галузі дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) і в суміжних областях космічної науки і техніки.

«Pixel Solutions» пропонує на ринку України інноваційний підхід до сучасних ГІС технологій. Пріоритетними напрямками діяльності компанії є надання послуг в області системної ГІС інтеграції, а також навчання та поставки спеціалізованого програмного забезпечення та космічних знімків провідних світових операторів. Наша компанія є офіційним дистриб'ютором таких всесвітньо відомих виробників програмного забезпечення як ITTVIS, Trimble INPHO, Shlumberger Water Services.

Одним з основних напрямків нашої діяльності є надання послуг в області інформаційного забезпечення даними дистанційного зондування Землі практично з усіх діючих комерційних супутників. Наша компанія виступає офіційним дистриб'ютором провідних компаній-операторів супутників дистанційного зондування Землі - компаній DigitalGlobe, GeoEye, SpotImage, MDA, RESTEC, Infoterra, пропонуючи замовникам цифрові дані дистанційного зондування супутників WorldView-2, WorldView-1, GeoEye-1, QuickBird , Ikonos, Alos, Spot, TerraSAR-X, Radarsat та ін.

Серед напрямків нашої діяльності в останні роки все більш актуальним стає розвиток і впровадження комплексних технологічних рішень, орієнтованих на потреби різних галузей народного господарства і представляють собою наскрізні територіально адаптовані технологічні ланцюжки від підбору, отримання та первинної обробки знімків до глибокого автоматизованого тематичного аналізу.

Ми впроваджуємо і працюємо над подальшим розвитком технологій на базі концептуально нових підходів. Майбутнє належить комплексним глибоко інтегрованим геоінформаційним рішенням, де знайдуть широке застосування системи інтелектуального автоматизованого аналізу і дешифрування в поєднанні з сучасними технологіями розподіленого доступу до ґеопросторової інформації, у тому числі за допомогою мережі Інтернет.

Величезний інтерес для широкого кола наших замовників і партнерів в даний час представляють ґеопортали на основі космічних знімків, причому пріоритетним напрямком нашої діяльності є створення тематичних ґеопорталів з функціями редагування векторних шарів і збереження інформації в загальній базі даних. Створення і використання ґеопортала дозволяє підвищити ефективність взаємодії інформаційних систем на різних рівнях, отримувати об'єктивні статистичні дані про стан ресурсів та незаконної господарської діяльності.

Головним принципом роботи компанії є відкритість до співпраці та взаємодії з різними компаніями, що спеціалізуються в області ґеоінформатики. Виходячи з цього принципу, компанія «Pixel Solutions» реалізує партнерську програму, запрошуючи до участі в ній передові колективи та організації, зацікавлені як у придбанні та використанні даних ДЗЗ, так і в здійсненні масштабних спільних взаємовигідних проектів.